Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN
texeltravelverhuur is een website platform voor vakantiewoningen.Bezoekers kunnen hier een vakantieaccommodatie vinden naar keuze van de huidige aanbieders van vakantiewoningen. Aanbieders van de vakantiewoningen die zijn aangesloten bij texeltravelverhuur worden hierna genoemd klant.texeltravelverhuur hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan klant.

 1) Objectinformatie : De op de website te plaatsen informatie over het vakantiehuis dient te voldoen aan de door texeltravelverhuur aangegeven voorwaarden. Klant blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.Klant vrijwaart texeltravelverhuur voor schendingen van copyright, zoals bijvoorbeeld van door klant ter beschikking gesteld of voor gebruik aangewezen fotomateriaal en/of tekstuele bijdragen.

2) Websites : Het is texeltravelverhuur uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de inrichting van de website, de verwijzingen naar deze website en de verwijzingen vanuit de website naar eigen goeddunken aan te passen. De op de website aanwezige functionaliteit en werkwijze kan zonder nadere toestemming van klant worden gewijzigd.

3) texeltravelverhuur heeft het recht om informatie en fotomateriaal te vertalen, in te korten, of anderszins aan te passen aan de standaarden die door texeltravelverhuur worden gehanteerd. texeltravelverhuur mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is.texeltravelverhuur kan haar eigen website ook mogen aanbieden via andere websites van derden i.v.m promoten van de vakantiewoningen .

4) Klant en bezoekers kan texeltravelverhuur niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van haar website en aanverwante systemen en verbindingen. texeltravelverhuur platform bemiddelt en is daardoor niet verantwoordelijk voor de aangeboden producten of diensten.Het platform is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door derden aangeboden producten en diensten.

5) Advertentie : Uw advertentie is geldig voor een periode van 12 maanden .Uw advertentie wordt geplaatst na ontvangst van activeren betaling.De advertentie wordt niet automatisch verlengd.Wilt uw opnieuw verlengen,geef dit dan maximaal 2 maanden van te voren aan ons door.

6) Advertentie tussentijds opzeggen : bij annulering volgt geen restitutie plaats. Er zijn dan al dusdanig meerdere werkzaamheden en uren die hebben plaatsgevonden tijdens het proces controle om de vakantiewoning te plaatsen en eventueel handmatig aan te passen.Tevens worden er dagelijks werkzaamheden verricht voor het updaten/vernieuwen van de website en ter verbetering die daar bij in zitten.Vermeld in uw e-mail uw contactgegevens,naam vakantiewoning ,datum opzegging .Uw ontvangt binnen vier weken een schriftelijke bevestiging per mail van uw opzegging,met daarin eveneens vermeld de einddatum van de overeenkomst.Uw vakantie woning wordt kosteloos opgeheven en verwijdert.