Disclaimer

Op het gebruik van deze website texeltravelverhuur zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.Door gebruik te maken van deze website,wordt uw geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
texeltravelverhuur streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,staat texeltravelverhuur niet in voor de volledigheid,juistheid of actualiteit van de informatie.De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden verleend.texeltravelverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail -contactformulier kan niet zonder meer een relatie tussen texeltravelverhuur en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail contactformulier
texeltravelverhuur garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails of via contactformulier altijd (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,omdat tijdige ontvangst van e-mails contactformulier niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail contactformulier verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico,s .Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met texeltravelverhuur te corresponderen ,accepteert u dit risico. 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.texeltravelverhuur heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. texeltravelverhuur aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.  

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van texeltravelverhuur zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd ,gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,zonder dat texeltravelverhuur daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.